شرق خانه های پیش ساخته تولیدی (شاندونگ) شرکت با مسئولیت محدود.

خانه کانتینری قابل افزایش